قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس
 

ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی

طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده: دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۲/۲۶
شماره: 241365محدوده شمول: نفتیمرجع: گمرک جمهوری اسلامی ایران
پیرو بخشنامه های شماره114147‏/1400‏/13 مورخ 31‏/01‏/1400 و شماره 191260‏/1400‏/22 مورخ 15‏/2‏/1400موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 57227‏/60 مورخ 22‏/2‏/1400 دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن وتجارت جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شرکتها و کدهای طبقه بندی مذکور در نامه) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد.

پیرو بخشنامه های شماره۱۱۴۱۴۷‏/۱۴۰۰‏/۱۳ مورخ ۳۱‏/۰۱‏/۱۴۰۰ و شماره ۱۹۱۲۶۰‏/۱۴۰۰‏/۲۲ مورخ ۱۵‏/۲‏/۱۴۰۰موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۲۲۷‏/۶۰ مورخ ۲۲‏/۲‏/۱۴۰۰ دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن وتجارت جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شرکتها و کدهای طبقه بندی مذکور در نامه) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد.

دیدگاه ها بسته شده است